dosye devri mi?
reklamveren: çelik motor, medya: gazete