birimiz eksik olsa, ofçay mükemmel olmaz

reklamveren: çelik motor, illüstratör: peri demirbaş, medya: poster, dergi